About Us

MRAMOR 1965 yılında soba ve oluk üreten küçük bir işletme olarak Beytullah KURTEŞ tarafından kurulmuştur. Uzun yıllar soba ve çatı oluk üretimi yapmıştır. 80'li yıllardan sonra Beytullah KURTEŞ MRAMOR firması işletmesini oğulları Ömer, Musa, Zeynel ve Yakup'a devretmiştir.
Şirket ortakları aralarında iş bölümü yaparak soba üretimi ve pazarlaması yanında oluk üretimini, pazarlamasını ve uygulama faaliyetlerini de geliştirmiş ve büyütmüştür.

Olukta sadece montaj ve üretim değil, aynı zamanda oluk yapım makinelerinin ve aksesuarlarının seri üretimine geçerek Türkiye'de oluk markası MRAMOR'u yaratmışlardır.

2000 yılından itibaren oluk makinesinin benzeri topraksız tarımda kullanılan bitki yetiştirme yatağı GUTTER makinesini tamamen kendi ARGE departmanında geliştirip, planlayarak üretimini %100 yerli olarak gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar ülkemizin birçok ilinde seralara GUTTER uygulaması yapmıştır.
Üretim ve teknolojisini sürekli yenileyen MRAMOR hedeflerini büyütmüş, beş yıl içinde 4 olan makine sayısını 15'e çıkarıp tüm dünyaya GUTTER üretim ve uygulamasını yaymayı plnalamaktadır.